_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

_________________________________________________________________

Aktualności

 

opony do stara.jpg

 

UWAGA 

Zbiórka zużytych opon na miejskiej oczyszczalni ścieków ul. Dymiec:
13.11- wtorek w godz. 6.00-14.00
14. 11- środa w godz. 6.00 -14.00
15.11 - czwartek w godz. 6.00 -14.00
16.11-piątek w godz.6.00-10.00.
19.11.- poniedziałek w godz. 6.00-14.00

OGŁOSZENIE 
ĆWICZENIA "RENEGADE 2018"

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie sie ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem sygnałów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnal alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

________________________________________________________________

 

zus.JPG

Z dniem 1 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

 

ZUS Oddział w Toruniu wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami terenowymi tj. w placówkach ZUS we Włocławku, w Grudziądzu, w Brodnicy, w Lipnie, w Aleksandrowie Kujawskim, w Golubiu- Dobrzyniu oraz

w Rypinie od 19 listopada do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz asystentów medycznych:

    Dodatkowe szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA, które będą się odbywać od 19.11.2018r. do 30.11.2018r.  w dni robocze. Rozpoczęcie szkolenia  o godzinie 14:00;
    „Białe soboty”, które zostały zaplanowane na 17.11.2018r. oraz 24.11.2018r. w godzinach od 9:00 do 14:00 we wszystkich naszych  placówkach ZUS i dodatkowo w dniu 17.11.2018r. w Centrum Handlowo- Rozrywkowym Atrium  COPERNICUS w Toruniu  w godzinach od 10:00 do 15:00;
    Wydłużone godziny pracy dedykowane lekarzom i asystentom medycznym we wszystkie dni robocze począwszy od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. Dyżury będą trwały od godz. 15:00 do godziny 18:00.

Bożena Maria Wankiewicz

Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz

 O/ZUS w Toruniu 

Ogłoszenie o stypendiach

Urząd Miasta Informuje, ż iż w dniach od 6 do 13 listopada 2018 roku zbierane będą rachunki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w pok. nr 7 za miesiące: wrzesień i październik w wysokości 100 zł. na jedno dziecko. 

Wypłata stypendiów nastąpi 19 listopada 2018 r. (poniedziałek)

__________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

                                                                                              
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nieszawie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

__________________________________________________________________

Bezpłatne porady prawne

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Porad udziela radca prawny Filip Szymczak


Najbliższy dyżur: 20 listopada 2018 w godz. od 14.00 do 17.00

Siedziba: Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie: 54  283-80-31 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nasadzenia zieleni
na nabrzeżu wiślanym.

DSC09986-2.jpg

 

Dnia 26 września 2018r. rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne oraz agrotechniczne mające na celu wprowadzenie zieleni w mieście Nieszawa oraz wprowadzenie zadrzewień (drzew i krzewów)’’ oraz „Pielęgnacja zadrzewień (drzew i krzewów) na terenie obszaru zabytkowego - Historycznego założenia urbanistycznego Miasta Nieszawa, nr rejestru A/1472”. 
Celem projektów jest upiększenie krajobrazu nadwiślańskiego poprzez zagospodarowanie skarp i tarasów widokowych oraz klombów roślinnością, uzupełnienia wypadów w istniejącym żywopłocie oraz wycinka uschniętych drzew wraz z nasadzeniem gatunków rodzimych. 
Prace potrwają ok. 2 tygodnie, za utrudnienia w poruszaniu się chodnikiem wzdłuż ul. Bulwary 500-lecia przepraszamy.
 

DSC09993-2.jpg

LOGO-KRUS-m.jpg

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że  - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, tak więc ich kontynuowanie jest odpowiedzią na potrzebę środowiska rolniczego. 
Dzięki działaniom prewencyjnym podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej - ryzyko wypadków i ich liczba maleje. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy narażone są na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony ubezpieczeniowej. 
Umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała w okresie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w 100% przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz dane teleadresowe do zgłaszania szkód dostępne będą na stronach internetowych: www.krus.gov.pl i www.fsusr.gov.pl, bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz pod numerem telefonu: 22 745 13 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00). 
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
 

_________________________________________________________________

Uwaga !
Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Miasta
Informujemy, że od dnia 10 września 2018 roku ulegną zmianie godziny pracy kasy urzędu.
Kasa będzie czynna:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900-1630

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


Nieszawa to miasto o ciekawej i złożonej historii. Położone w pradolinie Wisły, na krańcach Kujaw w połowie drogi między Włocławkiem i Toruniem jest już trzecim miejscem lokacji miasta.

_______________________________________________________________________________________________

 

11 listopada 2018 r. w Nieszawie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Obchody rozpoczęły się już w piątek, 9 listopada od uroczystego apelu w Zespole Szkół w Nieszawie, podczas którego o godzinie 11.11 odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”.
W niedzielę, 11 listopada  o godzinie 10.30 z recitalem pieśni patriotycznych wystąpiła Kaja Mianowana - artystka warszawskiego Teatru Muzycznego Roma przy akompaniamencie Sebastiana Lewickiego w niecodziennej jazzowej aranżacji. Koncert odbył się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w naszym mieście. 
Po koncercie Anna Zaręba – Chyb przedstawiła program dalszych uroczystości jubileuszowych. Mszę Świętą za Ojczyznę odprawił ks. Grzegorz Molewski. Po Mszy wszyscy zebrani odśpiewali przy akompaniamencie orkiestry hymn Rzeczpospolitej Polskiej.  Po hymnie zabrał głos Burmistrz Miasta Nieszawa, Przemysław Jankowski. 
Następnie mieszkańcy Nieszawy, władze miasta, radni, urzędnicy, nauczyciele i uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kółka Rolniczego i w asyscie orkiestry przemaszerowali ulicami: Noakowskiego oraz Krzywdów i Bieńków na przystań promową przy pl. Hallera, gdzie wykonano wspólną pamiątkową fotografię mieszkańców. Dalsza trasa uroczystego pochodu wiodła przez pl. K. Jagiellończyka do budynku ratusza, gdzie Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski złożył wiązankę kwiatów pod tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego, następnie dalej ulicami: 3 Maja oraz Rybaki do pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie pod pomnikiem na bulwarach przedstawiciele różnych delegacji
złożyli wiązanki kwiatów.
O godzinie 17.00 w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie odbył się wieczór historyczny pt. „Polska w 100 -lecie odzyskania niepodległości" przygotowany przez zespół artystyczny Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Foto-relację z tego wydarzenia można obejżeć klikając w zdjęcie tytułowe lub w niniejszy link.

Obchody zakończą się 19 listopada 2018 roku uroczystościami w Zespole Szkół w Nieszawie.

 


Opr.: B.Belter & R.Krakowiak
Foto: R.Krakowiak
Zdjęcia lotnicze: Piotr Napiórkowski

_______________________________________________________________________________________________

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

INTRO.jpg

_______________________________________________________________________________________________

 

szkolenie jezykowe.jpg

Szkolenie językowe – sprawdź, czy także dla Ciebie

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, a może podwyższyć swoje umiejętności w zakresie tych języków? Będzie to możliwe dzięki darmowym kursom, organizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House. Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dostępnej od 29 października stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych
i przynależą do minimum jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),

- osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),

- osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Do uczestnictwa zapraszamy również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Z kursów skorzysta dziesięć tysięcy osób z województwa kujawsko – pomorskiego. Będą one trwały 180 godzin. Uczestnicy w tym czasie przygotują się do egzaminu językowego po którym otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI.

Udział w kursach i egzaminach jest darmowy, uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie do pokrycia kosztów zakupu podręczników.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem mailowym zapisy@projektmowiszmasz.pl lub pod numerem telefonu 507927366.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 19 września 2018 r. od godz 8:00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00, Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" informuje o możliwości skorzystania z doradztwa na temat: Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Biurze Stowarzyszenia Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30


Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"

Odolion, ul. Piaskowa 4
87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel. (54) 282 40 97

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w NIESZAWIE
ul. 3 MAJA 2
                                                       INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że od dnia 1 października 2018r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania 
z pomocy w formie gorącego posiłku w szkole oraz Spółdzielni Socjalnej w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, 
które przedstawiają się następująco:
                         
                         Liczba osób w rodzinie                                      Kryteria dochodowe
                                     1 osoba                                                            1.051,50 zł
                                     2 osoby                                                           1.584,00 zł
                                     3 osoby                                                           2.376,00 zł
                                     4 osoby                                                           3.168,00 zł
                                     5 osób                                                             3.960,00 zł
                                     6 osób                                                             4.752,00 zł
                                     7 osób                                                             5.544,00 zł                                                                                                                                   

Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem pomocy i spełniające kryteria prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie osobiście lub telefonicznie : 54 283 80 31

Kierownik MOPS
w Nieszawie
Emilia Wiśniewska

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

LOGO-KRUS-m.jpg

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy i Współorganizatorzy, Patroni medialni Fundatorzy nagród dla laureatów XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Dyrektorzy ORKRUS oraz Pracownicy Komórek ds. Prewencji!


W dniu 21 września 2018 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Patronat Honorowy nad konkursem w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Inicjatywie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wsparcia udzieliły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, samorządy lokalne oraz inne instytucje i firmy działające w branży rolniczej.
W 2018 roku zgłoszono do Konkursu 1 087 gospodarstw indywidualnych, a we wszystkich edycjach uczestniczyło ich ponad 19 tysięcy. Gospodarstwa biorące udział w Konkursie zostały poddane audytowi bezpieczeństwa pracy, a ich właściciele musieli wykazać się znajomością i praktycznym zastosowaniem zasad ochrony zdrowia i życia w swoim gospodarstwie rolnym. Komisje Konkursowe w skazały rolnikom występujące w ich gospodarstwach zagrożenia oraz sposoby ich usunięcia.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu XVI edycji Konkursu. Jestem przekonany, że Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w sposóbszczególny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy na wsi.
Dziękuję przede wszystkim Rolnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie i poddanie swoich warsztatów pracy profesjonalnej ocenie oraz za efektywne wdrażanie nowatorskich rozwiązań służących poprawie warunków i komfortu pracy. Gratuluję Państwu stworzenia miejsca do życia i pracy, które jest bezpieczne i przyjazne. Wasze gospodarstwa rolne mogą być wzorem do naśladowania dla innych rolników.
Współorganizatorom, Patronom medialnym i Fundatorom nagród składam podziękowania za włączenie się w działania Kasy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy polskich rolników. Udział takich instytucji jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podnosi rangę tego wydarzenia, a ich pomoc pozwala na sprawne przeprowadzenie wszystkich etapów konkursowych zmagań. Dzięki Patronom medialnym idea i cel Konkursu oraz dobre i godne naśladowania wzorce z najbezpieczniejszych gospodarstw znane są Rolnikom w całej Polsce.
Składam również podziękowania Fundatorom nagród. Dzięki Państwu mogliśmy nagrodzić właścicieli najlepszych gospodarstw za trud związany z udziałem w Konkursie.
Dziękuję Pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawicielom Współorganizatorów za przeprowadzenie XVI edycji Konkursu – Państwa wskazówki, podpowiedzi i rady sprawiły, że gospodarstwa były dobrze przygotowane do udziału w zawodnictwie.
Wieloletnie działania Kasy i innych instytucji oraz organizacji społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych spowodowały, że wielu rolników zaangażowało się w poprawę warunków pracy i życia, m.in. eliminując istniejące nieprawidłowości w miejscu pracy. W skutek tego, w ciągu ostatnich 25 lat zmniejszyła się liczba zgłaszanych wypadków do KRUS z 66 tysięcy do 18 tysięcy, atak że spadł wskaźnik wypadkowości z 24,6 do 10,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych.
Zapraszam Rolników do udziału w kolejnej, siedemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, która zostanie ogłoszona na początku 2019 roku, a także do zaangażowania w innych działaniach prewencyjnych prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
 

zus-plakat-wrzesien.JPGZUS zaprasza do projektu  „Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

To już piąta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas dzięki projektowi „Lekcje z ZUS” swoją wiedzę poszerzyło blisko 160 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ubiegłym roku w województwie kujawsko-pomorskim 
w lekcjach udział wzięło 4500 uczniów z 88 szkół. 

Wszystkich pedagogów zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. We współpracy 
z metodykiem nauczania przygotowaliśmy scenariusze czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych: 
1.    Świadomy zawsze ubezpieczony, 
2.    Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki, 
3.    Emerytura – twoja przyszłość w Twoich rękach 
4.    oraz e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Podczas lekcji uczniowie poznają: co to jest ZUS, co to są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki - mówi Joanna Karsznia, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w ZUS Oddział w Bydgoszczy. Młodzież zdobywa także praktyczną wiedzę np. jak zgłosić się do ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, jak zgłosić pracowników czy rozliczyć składki za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – dodaje Bożena Wankiewicz, koordynator 
ds. komunikacji społecznej i edukacji w ZUS Oddział w Toruniu.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Uczniowie, którzy wzięli udział w Lekcjach z ZUS mogą zmierzyć się z innymi w olimpiadzie 
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.  Laureaci Olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, m.in.: laptopy, tablety, czytniki e-booków, a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, 
z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy. 

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Lekcjach z ZUS oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, który pomoże przeprowadzić lekcje 
o ubezpieczeniach społecznych. To do niego zgłasza się szkołę, która chce wziąć udział 
w olimpiadzie.  W Oddziale ZUS w Bydgoszczy należy kontaktować się z Panią Joanną Karsznią pod 
nr. tel. 502 007 721, e-mail joanna.karsznia@zus.pl, a w Oddziale ZUS w Toruniu z Panią Bożeną Wankiewicz pod nr tel. 502 007 756, e-mail wankiewiczb@zus.pl.  Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w olimpiadzie do 
14 listopada 2018r. Więcej informacji o projekcie na stronie www.zus.pl w zakładce Edukacja z ZUS. 

 
Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

12 lipca w ramach cyklu audycji "Wakacyjny PIKnik" Nasze Miasto odwiedziło Polskie Radio Pik. Fotorelację z tego wydarzenia oraz wywiady z ludźmi związanymi z Nieszawą można posłuchać klikając w zdjęcie.

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

WP_20170327_17_01_20_Rich.jpgGodziny rejsów, cennik, nr tel.,

 informacje o promie "NIESZAWA":

 

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

____________________________________________

Przejdź na stronę projektu...

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie

___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________


Rozkład jazdy i połączenia PKS, PKP, BUS, Arriva, PR
 


Odjazdy z przystanku
Nieszawa - Pl. Jagiellończyka.

____________________________________________

____________________________________________

Ważne miejsca

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

Mapa Nieszawy z numeracją budynków


Wyświetl większą mapę