2018-09-05
BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej

Najbliższy dyżur: 11 września 2018 w godz. od 11.00 do 13.30

13 września 2018 w godz. od 12.00 do 13.30

Siedziba: Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie: 54  283-80-31 

Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło - psycholog.